CVČ CVrČek
CVČ CVrČek

1.1.2016mt Transparentné školské zariadenie

V menu Organizácia zvoľte položku "Centrum voľného času CVrČek"

 •  
 •  

1.1.2016mt Register objednávok a faktúr

Objednávky:

 

Odberateľské faktúry:

 

Dodávateľské faktúry:

 •  
 •  

1.1.2016mt Register zmlúv

 1. 01/2004 - Zmluva č. TP 5012172535911 o poskytovaní verejných služieb - T-COM
 2. 01/2005 - Zmluva č. A 1745469 o poskytovaní verejných služieb - ORANGE
 3. 02/2007 - Zmluva o dielo č. R-02738/2007 uzavretá na základe § 536 Obchodného zákonníka s IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
 4. 02/2009 - Zmluva o vedení mzdovej agendy - podľa § 269 ods.2. Obchodného zákonníka s mestom Moldava n/B.
 5. 09/2011 - Zmluva o službách č.3/2011 - služby TPO, ABT a CO
 6. 09/2011 - Zmluva o dielo - hudobná produkcia v rámci ETM
 7. 10/2011 - Zmluva o elektronickej komunikcii - Dôvera, zdravotná poisťovňa
 8. 04/2012 - Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012 - obvodné kolá
 9. 04/2012 - Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru - Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 10. 06/2012 - Zmluva o výpožičke - mobilný telefón s mestom Moldav n/B.
 11. 04/2013 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (TP501217255911) - Slovak Telekom
 12. 07/2013 - Zmluva o nájme nebytových priestorov - ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
 13. 01/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb (refakturácia nákladov za elektinu od dodávateľa)
 14. 02/2014 - Zmluva č. 87/014/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v čl.I
 15. 04/2014 - Dohoda č.76/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 16. 04/2014 - Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka s mestom Moldava n/B.
 17. 04/2014 - Zmluva o výpožičke nehnuteností s mestom Moldava n/B.
 18. 07/2014 - Zmluva o poskytnutí finannčného príspevku č. 201402068
 19. 07/2014 - Zmluva o účasti na projekte č.0010/26120130025
 20. 09/2014 - Zmluva o prenájme priestorov CVČ, Holcim a.s.
 21. 02/2015 - Zmluva o poskytovaní stravy so ZŠ ČSA 15 zo dňa. 28.01.2015
 22. 02/2015 - Zmluva č.54/015/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v čl.I (Ministerstvo vnútra SR, OÚ Košice, odbor školstva)
 23. 02/2015 - Zmluva o poskytovaní technickej služby č.TS201500004 (Bari Electronic, s.r.o.)
 24. 02/2015 - Zmluva o zabezpečení vzdelávania č.IU/KNPP/2015/002
 25. 02/2015 - Zmluva o výpožičke nehnuteností s mestom Moldava n/B.
 26. 02/2015 - Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej agendy s mestom Moldava n/B.
 27. 03/2015 - Dohoda č.112/§52a/2015/NP VAOTP-5 s ÚPSVaR zo dňa19. marca 2015
 28. 03/2015 - Zmluva č.P-3554423600 o využívaní elektronických služieb s Union ZP zo dňa 23.03.2015
 29. 03/2015 - Poistná zmluva č.1813058 - Úrazové poistenie -102 - krátkodobé - dobrovoľnícka služba s Union poisťovňou, a.s.
 30. 06/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb so Slovak Telekom, a.s. zo dňa 02.06.2015
 31. 09/2015 - Dohoda č.237/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
 32. 10/2015 - Poistná zmluva č.1813116 - Úrazové poistenie -102 - krátkodobé - dobrovoľnícka služba s Union poisťovňou, a.s.
 33. 10/2015 - Zmluva o nájme nebytového priestoru ZŠ Severná
 34. 01/2016 - Zmluva č.21/016/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v čl.I (Ministerstvo vnútra SR, OÚ Košice, odbor školstva)
 •  
 •  

Facebook

Záujmové útvary

Záujmové útvary

Odkazy

© 2004-2018 CVČ CVrČek. Všetky práva vyhradené.