CVČ CVrČek
CVČ CVrČek

4.1.2017mt Poplatky 2017

Obrázok

Milí rodičia, aj touto cestou Vás chceme požiadať o zaplatenie poplatku za záujmový útvar, ktorý navštevuje Vaše dieťa v CVČ CVrČek. Prosíme zaplatiť poplatok na 3 mesiace, to znamená 9 eur. Poplatky môžete uhradiť na číslo účtu 1744872754/0200, do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a názov záujmového útvaru. Ďakujeme.

 •  
 •  
 •  

13.1.2017mt Ďakujeme!

Obrázok

Vážené pani starostky, vážení páni starostovia, vážení členovia obecných mestských zastupiteľstiev z obcí Jasov, Mokrance, Drienovec, Buzica, Turňa nad Bodvou, Žarnov, Peder, Rudník, Paňovce, Nižný Lanec, Nižní Klátov, Cestice, Poproč, Hačava a Sady nad Torysou, riaditeľstvo Centra voľného času CVrČek v Moldave nad Vám aj touto cestou úprimne ďakuje za poskytnuté finančné prostriedky na činnosť Centra voľného času CVrČek v roku 2016. Veľmi si to vážime. Väčšinou sme peniaze využili na zaplatenie časti nákladov, spojených s prenájmom priestorov, v ktorých CVČ CVrČek sídli, teda na vodu, kúrenie a elektrickú energiu a na mzdy našich zamestnancov. Podrobné informácie o ich použití sme Vám zaslali dnes poštou.
Vďaka finančným prostriedkom od Vás, sa nám podarilo kúpiť aj zopár pomôcok na prácu záujmových útvarov – panáka na zápasenie, stuhy na gymnastiku, filc a korálky na dielničku, kancelárske potreby a iné. Bez Vašej pomoci by naše/Vaše deti tieto pomôcky na zmysluplné využívanie voľného času nemali:-)

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme!

Mgr. Mária Tóthová, Katarína Brúgóšová, Mgr. Diana Dókúšová a Bc. Martin Sciranka

 •  
 •  
 •  

10.1.2017mt Cvrlikanie

Obrázok

V rámci spolupráce so Spojenou školou v Moldave nad Bodvou, pokračujeme v preventívnych aktivitách, tento krát na tému TOLERANCIA. Stretnutia sa uskutočnia 19. a 26. januára 2017 od 10:00 v priestoroch CVrČka.

 •  
 •  
 •  

10.1.2017mt Polročné prázdniny

Obrázok

Počas polročných prázdnin, 3. februára 2017, pripravuje CVrČek pre deti karneval od 16:00 a po ňom od 19:00 noc s CVrČkom, ktorú sme museli pre zlé počasie odložiť :-)

 •  
 •  
 •  

10.1.2017mt Pekná maďarská reč

Obrázok

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč pre žiakov zo ZŠ s VJM z okresov Košice I., Rožňava a Košice -okolie sa uskutoční v Centre voľného času CVrČek na Školskej 5 v Moldave nad Bodvou dňa 9. februára 2017 o 9:00. Tešíme sa na našich súťažiacich, porotcov aj pedagógov!

 •  
 •  
 •  

10.1.2017mt Poznaj slovenskú reč

Obrázok

Okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov zo ZŠ s VJM z okresov Košice I., Rožňava a Košice -okolie sa uskutoční v Centre voľného času CVrČek na Školskej 5 v Moldave nad Bodvou dňa 2. marca 2017 o 9:00. Na všetkých účastníkov sa veľmi tešíme!

 •  
 •  
 •  

12.1.2017ms Zápasenie

Obrázok

Na záver dobrého tréningu (12. január 2017) sme si skúsili "kruháč" aj s Oskarom :-)Video nájdete na našej Facebook-ovej stránke :-)

 •  
 •  
 •  

12.1.2017ms Zápasenie - mládež

Obrázok

Naši zápasníci - Juniori a ich dnešné hody: Záhlavák, bočák, záručák...len tak ďalej chlapci.... Video nájdete na našej Facebook-ovej stránke :-)

 •  
 •  
 •  

12.1.2017ms Flórbal

Obrázok

Dnešný florbal, 12. januára 2017, štafetové hry, zápas a zahrali sme si aj rugby :-)

 •  
 •  
 •  

11.1.2017kb Výtvarníček

Obrázok

Na Výtvarníčku sme dnes, 11. januára 20107, kreslili zimný obrázok so snehom a "ozajstnými" snehovými vločkami :-)

 •  
 •  
 •  

11.1.2017dd Gymnastika pre dievčatá

Obrázok

Náš prvý nácvik s gymnastickými stužkami 11. januára 2017... Video nájdete na našej Facebook-ovej stránke :-)

 •  
 •  
 •  

11.1.2017mt Bábkové divadlo 2

Obrázok

Slečny zo ZÚ Bábkové divadlo 2 popri úlohe, napísať moderátorský text na Dni chameleóna o zázračných slovách, zvládli 11. januára 2017 aj natočiť video na aplikácii musical.ly :-) :-) :-)

 •  
 •  
 •  

11.1.2017mt Dielnička

Obrázok

Dnes, 11. januára 2017, bola dielnička trochu iná. Deťom úlohu nevysvetlila teta Marika, ale dozvedeli sa ju cez interaktívnu tabuľu. Video si pozreli viac krát a potom úlohu hravo zvládli. Raz darmo, dielničkári sú veľmi šikovní :-)

 •  
 •  
 •  

10.1.2017mt Bábkové divadlo 1

Obrázok

Na dnešnom prvom stretnutí ZÚ Bábkové divadlo, 10. januára 2017, sme si vybrali novú scénku, ktorú budeme nacvičovať a zahrali sme sa so "zombie rukou". Tá najprv Zuzanke a tete Marike pre masírovala vlasy a potom rozhodovala o tom, kto bude plniť rôzne úlohy. A aby nám bolo veselšie, prizvali sme si dievčatá aj z iných krúžkov. Gazdinky nás na oplátku ponúkli vareným vínom pre deti, ktoré sami pripravili :-)

 •  
 •  
 •  

10.1.2017dd Montessori

Obrázok

Deti ma ZÚ Montessori 10. januára 2017 skúšali, aké majú šikovné prstíčky. Najprv svoju rybičku vyfarbili a potom ju vyzdobili poprepletanými pásikmi :-)

 •  
 •  
 •  

10.1.2017ms Gymnastika

Obrázok

Aj takto trénovali 10. januára gymnastky a gymnasti. Video nájdete na našej Facebook-ovej stránke :-)

 •  
 •  
 •  

10.1.2017kb Tancujúce nôžky

Obrázok

Detičky zo ZÚ Tanscujúce nôžky sa dnes, 10. januára 2017, oboznámili s novou pesničkou a s novým tančekom :-)

 •  
 •  
 •  

9.1.2017dd Malí vedci

Obrázok

S malými vedcami sme sa dnes, 9. januára 2017, zaoberali komínovým efektom, ktorý sme si aj odskúšali pomocou PET flašky, vody, papiera a sviečky. Po našom úspešnom experimente sme si skrášlili popoludnie novoročným šampusovým prípitkom :-)

 •  
 •  
 •  

9.1.2017kb Zumbáčik

Obrázok

Vonku bola zima a mráz, ale na Zumbáčiku bolo 9. januára 2017 teplo a veselo :-)

 •  
 •  
 •  

1.1.2017mt Zimné CVrČkoviny

Obrázok

Prázdninové ponuky pokračovali aj v januári :-) Uskutočnili sa:


2. januára 2017 - Výroba Novoročných pozdravov
3. januára 2016 - Novoročný športový deň
4.-5. januára 2016 - Novoročná noc s CVrČkom sa pre nepriaznivé arktické počasie neuskutočnila a preložila sa na iný termín

Ak chcete vedieť viac, kliknite na ikonky lúp :-)

1.1.2017mt Novoročné želanie

Obrázok

Nech máte len úsmev v tvári,
nech sa Vám vždy dobre darí,
zdravie, šťastie, lásky veľa,
to všetko Vám CVrČek želá!

Teta Marika, Katica, Diana a Martin

 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Záujmové útvary

Záujmové útvary

Žiadosť 2017 (prihláška)

Žiadosť

Poplatky

Poplatky

Pracovný čas

Pracovný čas

Žiadosť (odhláška)

Odhláška

Odkazy

s deťmi.com

s deťmi.com

Tiliard

Tiliard
© 2004-2017 CVČ CVrČek. Všetky práva vyhradené.